Nätverkspolicyer

Nätverkspolicy

Uppdaterad 13 nov 2020

Vänligen läs vår policy noggrant

Allt som är tillåtet enligt 'Republiken Panamas' jurisdiktion är acceptabelt.

Dock upprätthåller vi en lista över otillåtet innehåll :

  • Barnpornografi
  • Drog- eller vapenbutiker eller liknande
  • Terrorism eller främjande av hatpropaganda i någon form.
  • Massutskick via vår tjänst
  • Spamhaus - Spam som orsakar svartlistning av en IP-adress på www.spamhaus.org för skadlig aktivitet
  • DoS-källa - Källa till förnekande av tjänst-attack
  • Allt som stör vår infrastruktur eller våra kunder är förbjudet.

Vi tar inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvariga för, trafiken eller aktiviteterna (lagliga eller olagliga).

Håll det rent..

Up