Integritetspolicy

Förbättrad Integritetspolicy

Uppdaterad 13 nov 2020

Vänligen läs vår policy noggrant
Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information från dig när du lägger en beställning och blir vår kund. Vid beställning eller registrering på vår webbplats kommer du att ombedjas ange följande information: Namn, E-postadress.

Vi samlar inte in eller lagrar några kreditkortsuppgifter på vår webbplats.

Vilken annan information är vi betrodda med?

Som internetleverantör är vi tekniskt betrodda med ditt företags viktiga data inklusive men inte begränsat till: serverinnehållsfiler, databaser, elektronisk e-post, webbhistorik, lagringsområdesnätverksfiler, Virtuella Privata Nätverksåtkomstloggar och all annan information som lagras, laddas upp eller samlas in automatiskt av våra produkter.

Vad använder vi din information till?

Informationen som vi samlar in när du lägger en beställning och blir kund kan användas i vårt företags normala verksamhet när vi kontaktar dig angående tekniska, nätverks-, fakturerings- eller missbruksfrågor. Den betrodda informationen om din tjänst kommer aldrig att användas förutom i sällsynta fall av utredning av missbruksfrågor. I fallet med missbruksfrågor kommer denna information endast att användas INTERNT inom Private Alps.

Hur skyddar vi den information som vi samlar in när du blir kund?

Vi implementerar en rad säkerhetsåtgärder för att bibehålla säkerheten för din personliga information när du lägger en beställning eller anger, ändrar, skickar in eller får åtkomst till din personliga information.

Vi erbjuder användning av en säker server. All känslig/kreditinformation som tillhandahålls överförs via Secure Socket Layer (SSL)-teknik och krypteras sedan in i vår databas för att endast kunna åtkommas av dem som är auktoriserade med särskilda åtkomsträttigheter till våra system och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell.

Alla anställda på PrivateAlps måste innan de börjar arbeta på PrivateAlps underteckna ett sekretessavtal och en sekretessförbindelse som förbjuder vidarebefordran av konfidentiell klientinformation under anställningstiden samt efter att de har upphört att vara anställda av PrivateAlps.

Även om vi aldrig tillåter några leverantörer eller tjänsteleverantörer direkt åtkomst till vår klientinformation eller data, måste alla leverantörer och tjänsteleverantörer innan de ingår affärsmässiga avtal med PrivateAlps underteckna ett sekretessavtal och en sekretessförbindelse som förbjuder vidarebefordran av konfidentiell klientinformation som kan samlas in under utförandet av tjänster för PrivateAlps.

Lämnar vi ut information till externa juridiska parter?

Vi kommer inte att lämna ut någon information som vi samlar in eller som anförtros till oss till advokater, advokatfirmor, domstolar eller rättsliga myndigheter om vi inte presenteras med en officiell domstolsorder utfärdad av en domare eller magistrat inom Republiken Panama eller Schweiz

Ändringar av vår Integritetspolicy

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på länkarna från våra huvudsidor.

Up