Användarvillkor

Användarvillkor

Uppdaterad 13 nov 2020

Vänligen läs vår policy noggrant

Denna policy representerar Användarvillkor i sin helhet och kommer att gälla för alla dina transaktioner som 'Kund' med 'PrivateAlps.net' som helhet. Denna policy ersätter eventuella muntliga löften som gjorts av PrivateAlps.net eller dess personal. Om du som kund har nått en överenskommelse med någon av PrivateAlps.nets officiella representanter, se till att de tillhandahålls skriftligt; annars kommer de inte att betraktas som giltiga. Vänligen läs dessa användarvillkor i sin helhet och noggrant innan du köper någon av våra tjänster. Genom att köpa någon av våra tjänster ger du uttryckligen att du är bunden av de här listade villkoren.

Allmänna definitioner: 'Vi', 'Oss', 'Leverantör', 'Företag' eller 'PrivateAlps' representerar PrivateAlps.net. 'Du', 'Din', 'Klient', 'Kund' och 'Medlem' representerar en person eller enhet som köper tjänster från oss.

Innehållslagring och säkerhetskopieringspolicy: Allt innehåll som lagras på våra server(ar) av kunden/kunderna sker på kundens/kundernas eget ansvar och PrivateAlps har inget ansvar för att hålla säkerhetskopior av sådant innehåll. Det är kundens/kundernas ansvar att regelbundet säkerhetskopiera det innehåll som lagras på server(ar).

Tjänstleverans: Vi aktiverar manuellt din tjänst inom 3 timmar efter bekräftad betalning, var tålmodig.

Avbokningar: Vi kommer manuellt att avboka din tjänst när det inte finns någon bekräftad betalning 5 dagar efter förfallodatum för fakturan. Tjänsten kommer att raderas från all data på grund av kundens integritet och säkerhet. Återställning av förlorad data är absolut inte möjlig.

Betalningstvister, återbetalningar och chargebacks: Alla betalningar för tjänster eller insättningar av medel är slutgiltiga. Vi gör inga återbetalningar, aldrig. I vissa fall av icke-funktionella tjänster kan återbetalning i form av kredit som kan användas för senare köp göras. Beroende på fallet kan vi även göra en återbetalning till betalningsplånboken. Alla fall avgörs av administratören och du måste öppna en biljett för eventuella problem.

Ansvarsbegränsning: PrivateAlps kan inte hållas ansvarigt för några indirekta, incidentella, straffande, störande eller andra följdschador inklusive men inte begränsat till förlust av vinster, skador relaterade till korruption eller radering av filer/webbplatsinnehåll, e-postdata och databasinnehåll som uppstår i samband med eller i relation till detta avtal eller din användning eller oförmåga att använda PrivateAlps tjänster av någon anledning oavsett om kunden är i kontrakt eller inte även om vi är informerade/ombedda om sådana möjliga skador i förväg.

Ändringar av användarvillkor: PrivateAlps kan, enbart efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande ändra/modifiera detta avtal från tid till annan som det kan finna lämpligt. Modifierade användarvillkor kommer att placeras på webbplatsen PrivateAlps.net och dessa villkor kommer att träda i kraft omedelbart för alla befintliga och framtida kunder. Alla tidigare villkor skulle upphävas i sådana fall.

Uppsägning av tjänst

PrivateAlps förbehåller sig rätten att avsluta din åtkomst till en enskild server eller hela tjänsten när som helst. Exempel på när din åtkomst kan avslutas inkluderar:

 • Brott mot PrivateAlps Acceptabel Användningspolicy (detaljerad nedan) / Nätverkspolicy
 • Vid en betalningstvist eller chargeback
 • Om fortsatt åtkomst till din server hindrar andra PrivateAlps-användare från att använda tjänsten (Resursförbrukning)
 • Din server upphör på grund av utebliven betalning
 • Din bandbreddsanvändning överstiger långt din angivna gräns och försök att rätta till det med dig har misslyckats
Acceptabel Användningspolicy

PrivateAlps övervakar inte vad du gör på din server, så länge det följer dessa riktlinjer:

 • Inget utgående e-postspam eller något som kommer att störa Spamhaus
 • Barnpornografi
 • Drog- eller vapenbutiker eller liknande
 • Terrorism eller främjande av hatpropaganda i någon form.
 • Massutskick via vår tjänst
 • Spamhaus - Spam som orsakar svartlistning av en IP-adress på www.spamhaus.org för skadlig aktivitet
 • DoS-källa - Källa till förnekande av tjänst-attack
 • Allt som stör vår infrastruktur eller våra kunder är förbjudet.
 • Tor-utgångspunkter och den typen av tjänster är okej, så länge du inte överskrider din månatliga bandbredd.

Kolla in vår nätverkspolicy för mer information.

Insättningar och Leverans av Dedikerad Server

Med PrivateAlps insättningssystem, se till att skicka rätt belopp. Om mindre än det önskade beloppet skickas kommer systemet automatiskt upptäcka betalningen som lägre och kreditera det lägre decimaltalet.

Tänk efter innan du gör en insättning, du får ingen återbetalning om du väljer att inte köpa.

Om det uppstår ett problem med din insättning, vänligen skicka oss en biljett med din bitcoin-transaktions-ID.

Beställningar som tas emot söndag till torsdag kommer att vara online inom 24 timmar. Beställningar som tas emot fredag och lördag kommer att vara online senast på efterföljande måndag. Ibland kan beställningar försenas ytterligare för komplexa konfigurationer såsom stora mängder minne, 10Gbps- och 40Gbps-beställningar osv. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig om det finns en försening i ordern, så att du kan informera din kund. Vi försöker begränsa dessa förseningar så mycket som möjligt. Ibland kan vi sätta upp servrar mycket snabbare än ovanstående ledtider (om vi redan har byggt serverns specifikationer). Så skicka alltid ordern så snart som möjligt.

Affiliateprogram
 1. Partnervinsterna betalas upp till fyra dagar efter betalningen av en tjänst av den refererade kunden och bekräftas.
 2. Provisionsbeloppet (procent) för en refererad kund anges på följande webbsida: Affiliate Dashboard
 3. Affiliates får inte använda sin egen referenslänk för att köpa tjänster för sig själva. Om överträdelser upptäcks kommer alla konton att frysa och provisioner annulleras.
 4. Alla bonusar kan betalas på begäran efter att ha nått minst 25 EUR eller vilken bonus som helst kan alltid användas för att helt eller delvis betala tjänster på privatealps.net.

PrivateAlps tar inget ansvar för aktiviteter och kommer inte att vara ansvarig för trafiken eller aktiviteterna (lagliga eller olagliga). Vi finns här endast för utbildningssyften.

Håll våra IP-adresser rena, undvik att få oss svartlistade och undvik att få oss några krav!

Up