Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług

Aktualizacja z dnia 13 listopada 2020

Proszę dokładnie przeczytać naszą politykę

Niniejsza polityka stanowi kompletny zestaw Warunków świadczenia usług i będzie obowiązywać we wszystkich transakcjach dokonywanych przez Ciebie jako „Klient” z „PrivateAlps.net” jako całość. Niniejsza polityka zastępuje wszelkie ustne obietnice dokonane przez firmę PrivateAlps.net lub jej personel. Jeśli jako klient doszedłeś do porozumienia z oficjalnymi przedstawicielami firmy PrivateAlps.net, upewnij się, że są one dostarczone na piśmie, w przeciwnym razie nie będą uważane za ważne. Przeczytaj uważnie te warunki świadczenia usług przed zakupem jakiejkolwiek naszej usługi. Kupując jakąkolwiek naszą usługę, wyraźnie oświadczasz, że jesteś związany warunkami wymienionymi w niniejszym dokumencie.

Ogólne definicje: „My”, „Nasza”, „Dostawca”, „Firma” lub „PrivateAlps” oznaczają PrivateAlps.net. „Ty”, „Twój”, „Klient”, „Klient” i „Członek” oznaczają osobę lub podmiot, który kupuje od nas usługi.

Polityka przechowywania i tworzenia kopii zapasowych treści: Wszystkie treści przechowywane na naszym serwerze przez klientów są całkowicie ryzykiem klienta, a PrivateAlps nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych takich treści. Odpowiedzialność za regularne tworzenie kopii zapasowych treści przechowywanych na serwerze spoczywa na kliencie.

Dostawa usług: Aktywujemy Twoją usługę ręcznie w ciągu 3 godzin od potwierdzonej płatności, proszę być cierpliwym.

Anulowanie: Anulujemy Twoją usługę ręcznie, jeśli nie ma potwierdzonej płatności 5 dni po terminie płatności faktury. Usługa zostanie usunięta w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa klienta. Przywrócenie utraconych danych jest absolutnie niemożliwe.

Spory dotyczące płatności, chargebacki i zwroty: Wszystkie płatności za usługi lub wpłaty środków są ostateczne. Nie dokonujemy zwrotów, nigdy. W niektórych przypadkach w przypadku usług niefunkcjonalnych możemy dokonać zwrotu w postaci kredytu, który można wykorzystać do późniejszych zakupów. W zależności od sytuacji, możemy również zwrócić środki na portfel płatniczy. Ostateczna decyzja w sprawie zwrotów należy do administratora, a w przypadku jakichkolwiek problemów należy otworzyć zgłoszenie.

Ograniczenie odpowiedzialności: PrivateAlps nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie, przypadkowe, karne, zakłócające lub inne pochodne szkody, w tym, ale nie ograniczając się do utraty zysków, szkód związanych z uszkodzeniem lub usunięciem plików/zawartości witryny, danych pocztowych i zawartości bazy danych wynikających z niniejszej umowy lub związane z korzystaniem przez Ciebie z usług PrivateAlps z jakiejkolwiek przyczyny, niezależnie od tego, czy klient jest w umowie, czy nie, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani/ostrzeżeni o takich możliwych szkodach z wyprzedzeniem.

Zmiany w warunkach świadczenia usług: PrivateAlps może według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia zmieniać/modyfikować niniejszą umowę w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne. Zmienione Warunki świadczenia usług zostaną umieszczone na stronie internetowej PrivateAlps.net, a te warunki będą obowiązywać od razu dla wszystkich obecnych i przyszłych klientów. W takim przypadku wszystkie poprzednie warunki przestaną obowiązywać.

Rozwiązanie umowy

PrivateAlps zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu do poszczególnego serwera lub całej Usługi w dowolnym momencie. Przykłady sytuacji, w których dostęp może zostać zakończony, obejmują:

 • Naruszenie warunków świadczenia usług przez Klienta.
 • Działalność Klienta, która narusza prawa autorskie lub jest niezgodna z prawem.
 • Naruszenie prywatności lub bezpieczeństwa innych użytkowników lub klientów.
 • Działalność, która powoduje znaczne obciążenie serwerów lub wpływa negatywnie na jakość Usługi.
 • Brak uregulowania płatności za usługi.
Polityka korzystania

PrivateAlps nie monitoruje tego, co robisz na swoim serwerze, o ile przestrzegasz tych wytycznych:

 • Nie wysyłaj spamu ani żadnych innych treści, które mogłyby naruszać zasady Spamhaus.
 • Dziecięca pornografia
 • Sklepy z narkotykami lub bronią itp.
 • Terroryzm lub promowanie mowy nienawiści w dowolnej formie.
 • Mailing masowy w naszej usłudze
 • Spamhaus - Czarna lista IP na www.spamhaus.org z powodu szkodliwej działalności
 • Źródło ataku DoS - Źródło ataku typu Denial of Service
 • Wszystko, co ingeruje w naszą infrastrukturę lub klientów, jest zakazane.
 • Węzły wyjściowe Tor oraz inne tego typu usługi są dozwolone, o ile nie przekraczasz swojego miesięcznego transferu danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką sieciową.

Depozyty i dostawa dedykowanego serwera

Zwróć uwagę, że korzystając z systemu depozytów PrivateAlps, musisz przesłać dokładną kwotę. Jeśli przesłana kwota jest niższa, system automatycznie rozpozna płatność jako niższą i przypisze odpowiednią kwotę.

Przed dokonaniem wpłaty dobrze się zastanów, ponieważ nie otrzymasz zwrotu pieniędzy, jeśli zdecydujesz się nie dokonywać zakupu.

Jeśli wystąpi problem z twoim depozytem, prześlij nam zgłoszenie zawierające identyfikator transakcji bitcoin.

Zamówienia otrzymane od niedzieli do czwartku zostaną uruchomione w ciągu 24 godzin. Zamówienia otrzymane w piątek i sobotę zostaną uruchomione w następny poniedziałek. W niektórych przypadkach zamówienia mogą być opóźnione z powodu skomplikowanych konfiguracji, takich jak duże ilości pamięci, zamówienia 10Gbps i 40Gbps itp. Jeśli zamówienie będzie opóźnione, otrzymasz od nas wiadomość e-mail, aby poinformować klienta. Staramy się jak najbardziej ograniczyć te opóźnienia. W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie uruchomić serwery szybciej niż podane czasy realizacji (jeśli mamy specyfikacje serwera już zbudowane). Dlatego zawsze składaj zamówienie jak najszybciej.

Program partnerski
 1. Bonusy partnerskie są wypłacane do czterech dni po dokonaniu płatności przez poleconego klienta i jej potwierdzeniu.
 2. Procentowa wysokość prowizji dla poleconego klienta jest określona na stronie: Panel partnerski
 3. Partnerzy nie mogą używać własnego linku polecającego do zakupu usług dla siebie. W przypadku stwierdzenia naruszeń, wszystkie konta zostaną zamrożone, a prowizje anulowane.
 4. Wszystkie bonusy można wypłacić na wniosek po osiągnięciu kwoty wynoszącej co najmniej 25 EUR, a także bonusy można zawsze wykorzystać do pełnej lub częściowej płatności usług na stronie privatealps.net.

PrivateAlps nie ponosi odpowiedzialności za ruch ani działania (legalne lub nielegalne). Jesteśmy tutaj wyłącznie w celach edukacyjnych.

Zachowaj czystość naszych adresów IP, nie doprowadzaj do wpisania nas na czarne listy ani nie zgłaszaj żadnych roszczeń w naszym kierunku!

Up